Vodní pólo Kometa Brno
mladší žáci r. nar. 2011 a mladší

Termínovka


2023 - 2024

Termínová listina 2023-2024 akt2.pdf - aktualizace 2.

Rozpis soutěží ČSVP 2023-2024 akt1.pdf - aktualizace 1.

Rozpis soutěží ČSVP 2023-2024.pdf - neplatná

Termínová listina 2023-2024.pdf - neplatná


2022 - 2023

Termínová listina 2022-2023_akt_4.pdf

Termínová listina 2022-2023_akt_3.pdf - neplatná

Rozpis soutěží ČSVP 2022-2023.pdf

Termínová listina 2022-2023.pdf - neplatná

Rozpis soutěží ČSVP 2022-2023.pdf - neplatný

Termínová listina 2022-2023.pdf - neplatná


2021 - 2022

Rozpis soutěží ČSVP 2021-2022.pdf - aktuální

Termínová listina 2021-2022.pdf - aktuální

Rozpis soutěží ČSVP Jaro 2022.pdf

Termínová listina Jaro 2022.pdf

Rozpis soutěží ČSVP Podzim 2021.pdf

Termínová listina Podzim 2021.pdf


2020 - 2021

Rozpis soutěží ČSVP 2020-2021.pdf

Termínová listina 2020-2021.pdf


2019 - 2020

Termínová listina 2020.pdf - aktuální

Rozpis soutěží 2019-2020.pdf

Termínová listina 2019-2020.pdf


2018 - 2019

Termínová listina 2019-03-10.pdf

Rozpis soutěží 2018-2019 minipolo.pdf

Termínová listina 2018-2019 + brněnská soustředění a turnaje.pdf

Termínová listina 2018-2019.pdf

Rozpis soutěží 2018-2019.pdf